Duszpasterze i Siostry
Ks. prałat dr Waldemar Robert Macko (Proboszcz).

Urodził się 30 września 1964 roku w Warszawie. W 1983 roku, po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, w dniu 20 maja 1989 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Józefa Glempa. W czerwcu tego samego roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Ojrzanowie, gdzie pełnił obowiązki wikariusza do 1991 roku. W tym czasie kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskując w dniu 10 czerwca 1991 roku licencjat z teologii duchowości. W tym samym roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie.
W roku 1993 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Równocześnie, w roku akademickim 1994-1995, uczestniczył w wykładach "Formazione permanente dei Presbiteri", w ramach Instytutu "Sacrum Ministerium" przy Kongregacji "Pro Clericis".
W dniu 26 czerwca 1996 roku uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości.
Po powrocie do kraju, 1 sierpnia 1996 roku został mianowany kapelanem Prymasa Polski i administratorem domu arcybiskupów warszawskich.
W latach 1999 - 2007 prowadził zajęcia zlecone z teologii duchowości dla słuchaczy IV roku teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2000 - 2012 pełnił posługę duszpasterza prawników Archidiecezji Warszawskiej.
1 sierpnia 2001 roku został zwolniony z funkcji kapelana Księdza Prymasa i mianowany kierownikiem Sekretariatu Prymasa Polski.
Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością kapelana Jego Świątobliwości
w dniu 31 marca 2005 roku.
W dniu 10 czerwca 2006 roku został przyjęty do grona członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Zwierzchnictwa Polskiego.
1 lipca 2007 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Anny w Wilanowie.

W parafii opiekuje się grupami:

  • Akcja Katolicka
  • Koła Żywego Różańca


Ks. Michał Dubicki (Wikariusz).

Urodzony 20 września 1973 roku w Warszawie. Pochodzi z par. Św. Wawrzyńca na Woli. Przed Seminarium związany był z Ruchem Światło-Życie i Odnową w Duchu Świętym.
Ukończył studia z tytułem mgr teologii w zakresie biblistyki (Stary Testament),
święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks.Prymasa Józefa Kardynała Glempa, 30 maja 1998.
Doktoryzował się w zakresie Starego Testamentu pod kierunkiem
Śp. ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka.
Jako wikariusz pracował w parafiach:
Magdalenka (1998 – 2001), Łomianki (2001 – 2004), Lipków (2004 – 2007),
Warszawa par. Św.Jana Kantego(1997-2012).

W parafii opiekuje się grupami:

  • Ministranci i lektorzy
  • Rodziny Nazaretańskie
  • Lectio Divina
  • powstający Domowy KościółKs. Marcin Loretz (Wikariusz).

Rok urodzenia: 1971
Miejsce urodzenia: Warszawa
Parafia rodzinna: św. Jana Kantego w Warszawie, na Żoliborzu
W ramach formacji seminaryjnej - dwuletnie stypendium w Seminarium Polskim w Paryżu
Święcenia prezbiteratu: 24 maja 1997 r. z rąk ks. Prymasa Józefa kardynała Glempa
W latach 2002-2004 studia doktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu
Posługa w diecezji:
Wikariusz w parafiach: Świętej Trójcy w Chynowie (1997-1999),
św. Anny w Piasecznie (1999-2002),
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (2008-2013)
Prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2004-2008)
Członek Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
W parafii opiekuje się grupami:
  • Odnowa w Duchu Świętym
  • kandydaci do Bierzmowania
  • Legion Maryi
  • powstająca wspólnota ruchu Światło-Życie
Ks. dr Marek Dobrzeniecki (Rezydent)

Urodził się 14 grudnia 1980 roku w Warszawie. Pochodzi z parafii św. Rafała i Alberta na Marymoncie. W latach 2004-2009 studiował filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2009 roku ukończył warszawskie seminarium duchowne i 24.05.2009 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Kazimierza Nycza. Po święceniach pracował rok w par. św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W latach 2010-2014 odbył studia doktoranckie z filozofii współczesnej we Fryburgu w Szwajcarii zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Od 2014 roku rezydent w parafii św. Anny w Wilanowie i wykładowca filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym.


S. Maria Krystyna

(Jadwiga Bezak),
w Zgromadzeniu od 1965 r. Profesje wieczystą złożyła w 1973 r.
W parafii pracuje od 2010 r., jako katechetka w Międzynarodowej Szkole Europejskiej.S. Maria Noemi

(Joanna Anetta Wieliczko),
w Zgromadzeniu od 1988 r. Profesje wieczystą złożyła w 1996 r.
W parafii pracuje od 2011 r.,
Obecnie uczy jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego.S. Maria Regina

(Renata Wiedro),
w Zgromadzeniu od 2003 r. Wieczystą profesje złożyła w 2011 r.
W parafii pracuje od 2005 r. jako katechetka
w Międzynarodowej Szkole Europejskiej
S. Maria Kinga

(Anna Otremba),
w Zgromadzeniu od 1998 r. Profesje wieczystą złożyła w 2006 r.
W parafii pracuje od 2011 r., jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 261,
im. Stanisława Kostki Potockiego.

S. Maria Joanna

(Laura Duchnowska),
w Zgromadzeniu od 2001 r. Profesję wieczystą złożyła w 2009 r.
W parafii pracuje od 2012 r.
Aktualnie uczy jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego.