Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, sprawcą wszelkiego zła i grzechem. Zwycięstwie, które dokonało się przez ofiarę miłości. Tylko bowiem przez miłość można budować dobro, porządkować relacje międzyludzkie czy stosunki międzynarodowe.

Blask zmartwychwstania, rozświetlając naszą codzienną szarość, ukazał moc realizowanych w życiu prawdziwych wartości. Zmartwychwstając Chrystus ofiarował nam dar nowego życia, a wraz z nim dar pokoju, innego niż ten, który może dać nam świat.

Nie trzeba być biegłym analitykiem relacji międzynarodowych, by stwierdzić, jak kruche są fundamenty wszelkich porozumień państwowych, jeśli zabraknie sprawiedliwości, uczciwości, poszanowania prawa narodów i społeczeństw do samostanowienia.

Moi Drodzy,

W ten Wielkanocny Poranek życzę wszystkim obfitych owoców łaski Chrystusowego pokoju i wypełniającej serca autentycznej radości.

ks. dr Waldemar R. Mackostat4u