Kijów, 19 października 2017 r.

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy za okazany „Dar Serca” w postaci różańców, które otrzymaliśmy od parafii św. Anny w Wilanowie. Wszystkie osoby obdarowane różańcami, których nie mogli sobie kupić, wyrażają wdzięczność i radość.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz  Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy tę pomoc organizowali, ale  nade wszystko dziękujemy ks. proboszczowi prałatowi dr. Waldemarowi Macko, bez którego przyzwolenia ta szlachetna i bardzo potrzebna inicjatywa nie byłaby zrealizowana.

Z wyrazami wdzięczności i pamięcią w modlitwie,

Lucyna Grzasko SSpS.

  stat4u